Plyn

Provádíme montáže domovních a průmyslových plynovodů, plynových kotelen, provádíme výměny včetně dodání všech plynových spotřebičů, nabízíme rekonstrukce stoupaček plynového potrubí pro panelové a bytové domy, odstraníme úniky na plynovodech nebo provedeme jejich pročištění.
Zajistíme vám bezpečné dopravení zemního plynu k tepelnému zdroji a jeho bezpečnou a účinnou přeměnu na teplo, provedeme instalace, opravy, připojení, údržbu, revize plynových spotřebičů a revize lokálních rozvodů zemního plynu.
Přísné nároky na bezpečnost, přesnost, utěsnění a regulaci rozvodů zemního plynu a plynových spotřebičů zcela vylučují svépomocné zásahy nekvalifikovaných osob do plynoinstalací, proto kontaktujte TOP-MI s.r.o., která vám zajistí plnou odbornost své práce.

TOP-MI s.r.o. vám dále nabízí vložkování komínových průchodů včetně revizí